caddo.pl
nauka jazdy, gliwice, zabrze
prawo jazdy, gliwice, zabrze
nauka jazdy, gliwice, zabrze

O nas Prawo Jazdy SZKOLENIA ZAWODOWE DOSKONALENIE TECHNIKI JAZDY galeria Kontakt

kurs prawo jazdy gliwice zabrze

nauka jazdy, gliwice, zabrze

terminy prawo jazdy, gliwice, zabrze

skolenie kierowców, gliwice, zabrze, bytom
kurs prawo jazdy gliwice zabrze
Prawo Jazdy kat. A1 Prawo Jazdy kat. A1

 

Kategoria A1

 • Osiągnięcie wymaganego wieku - 16 lat
 • Posiadanie zgody rodziców lub opiekuna prawnego (kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku 16 lat)

  Zajęcia teoretyczne - wykłady

  • 30 godzin lekcyjnych (45") - w tym co najmniej 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
  • spotkania dopasowujemy indywidualnie do grup lub poszczególnych osób,

  Zajęcia praktyczne - jazdy

  • 20 godzin - mogą być rozpoczęte po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych.

  Zajęcia praktyczne rozpoczynamy na placu manewrowym położonym w Gliwicach Sośnicy ul. Przedwiośnie 3

  Pierwsze godziny poświęcone sę opanowaniu podstawowych manewrów na placu motocyklem . W momencie kiedy kursant dobrze opanuję technikę jazdy wyjeżdżamy na miasto. Jeździmy na motocyklu identycznym jak na egzaminie ROMET ZK 125

Uprawnienia po kursie dla kat. A1

Prawo jazdy kat. A1 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A1 oraz przyczepy.

  kurs prawo jazdy gliwice zabrze  
nauka jazdy, gliwice, zabrze
kowalstwo artystyczne