caddo.pl
nauka jazdy, gliwice, zabrze
prawo jazdy, gliwice, zabrze
nauka jazdy, gliwice, zabrze

O nas Prawo Jazdy SZKOLENIA ZAWODOWE DOSKONALENIE TECHNIKI JAZDY galeria Kontakt

kurs prawo jazdy gliwice zabrze

nauka jazdy, gliwice, zabrze

terminy prawo jazdy, gliwice, zabrze

skolenie kierowców, gliwice, zabrze, bytom
kurs prawo jazdy gliwice zabrze
Prawo Jazdy kat. A2 Prawo Jazdy kat. A2

Kategoria A2

 • Osiągnięcie wymaganego wieku - 18 lat
 • Jeżeli dana osob nie ukończyła 18 lat to konieczne jest posiadanie zgody rodziców lub opiekuna (kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku 18 lat  

  

Zajęcia teoretyczne - wykłady

 • 30 godzin lekcyjnych (45") - w tym co najmniej 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
 • W przypadku posiadania prawa jazdy kat A1 osoba jest zwolniona z części teoretycznej,
 • Spotkania dopasowujemy indywidualnie do grup lub poszczególnych osób,

Zajęcia praktyczne - jazda

 •  20 godzin - dla osób które nie posiadają kat.A1 - mogą być rozpoczęte po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych.
 •  20 godzin - w przypadku posiadania kat. A1 - mogą być rozpoczęte bez ukończenia części teoretycznej,

Zajęcia praktyczne rozpoczynamy na placu manewrowym położonym w Gliwicach Sośnicy ul.Przedwiośnie3.         Pierwsze godziny poświęcone sę opanowaniu podstawowych manewrów na placu motocyklem . W momencie kiedy kursant dobrze opanuję technikę jazdy wyjeżdżamy na miasto. Jeździmy na motocyklu identycznym jak na egzaminie SUZUKI GLADIUS

Uprawnienia po kursie dla kat. A2

Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla;
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A2 oraz przyczepy.
  kurs prawo jazdy gliwice zabrze  
nauka jazdy, gliwice, zabrze
kowalstwo artystyczne