caddo.pl
nauka jazdy, gliwice, zabrze
prawo jazdy, gliwice, zabrze
nauka jazdy, gliwice, zabrze

O nas Prawo Jazdy SZKOLENIA ZAWODOWE DOSKONALENIE TECHNIKI JAZDY galeria Kontakt

kurs prawo jazdy gliwice zabrze

nauka jazdy, gliwice, zabrze

terminy prawo jazdy, gliwice, zabrze

skolenie kierowców, gliwice, zabrze, bytom
kurs prawo jazdy gliwice zabrze
Prawo Jazdy kat. B Prawo Jazdy kat. B

 

Kategoria B

  • Osiągnięcie wymaganego wieku - 18 lat
  • Jeżeli dana osoba nie ukończyła 18 lat to posiadanie zgody rodziców lub opiekuna (kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku 18 lat) 

Zajęcia teoretyczne - wykłady

  • 30 godzin lekcyjnych (45") - w tym co najmniej 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
  • spotkania dopasowujemy indywidualnie do grup lub poszczególnych osób,

Zajęcia praktyczne - jazda

  •  30 godzin - mogą być rozpoczęte po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych

Zajęcia praktyczne prowadzone są dokładnie takimi samymi pojazdami jakie są na egzaminie pańswtowym  w WORD Rybnik, Bytom , Katowice, TOYOTA YARIS 1.3

Każdy kursant ma przydzielonego instruktora prowadzącego. Nie znaczy to jednak,ze jeździ tylko z jednym instruktorem. Zadaniam tego instruktora jest obiektywna ocena lub korekta umiejętności naszego kursanta. Dzięki temU mamy pewność że osoba opuszczająca nasz Ośrodek jest dobrze przygotowana jako przyszły kierowca.

Uprawnienia po kursie dla kat. B

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla;
  • w/w pojazdem z przyczepą lekką;
  • w/w pojazdem z przyczepą inną niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu nie przekroczy 4250 kg. Zespołem takim może kierować osoba, która zdała państwowy egzamin praktyczny przewidziany dla takiego zespołu, potwierdzony wpisem do prawa jazdy.
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym również z przyczepą lekką.

 

  kurs prawo jazdy gliwice zabrze  
nauka jazdy, gliwice, zabrze
kowalstwo artystyczne