caddo.pl
nauka jazdy, gliwice, zabrze
prawo jazdy, gliwice, zabrze
nauka jazdy, gliwice, zabrze

O nas Prawo Jazdy SZKOLENIA ZAWODOWE DOSKONALENIE TECHNIKI JAZDY galeria Kontakt

kurs prawo jazdy gliwice zabrze

nauka jazdy, gliwice, zabrze

terminy prawo jazdy, gliwice, zabrze

skolenie kierowców, gliwice, zabrze, bytom
kurs prawo jazdy gliwice zabrze
Prawo Jazdy kat. C Prawo Jazdy kat. C

Prawo jazdy kat C

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

 

  • posiadanie kat B
  • minimalny wiek 21 lat (szkolenie może rozpocząć osoba na  3 miesiące przed ukończeniem wieku minimalnego)
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem
  • posiadanie profilu kandydata na kierowcę

 

Prawo jazdy uprawnia do kierowania:

 

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

 

 

Kurs składa się z 20 godzin teori (każda godzina trwa 45min zgodnie z wymogami) oraz 30 godzin praktyki ( każda godzina trwa 60min zgodnie z wymogami)

  kurs prawo jazdy gliwice zabrze  
nauka jazdy, gliwice, zabrze
kowalstwo artystyczne