500 102 981

✔ 26 godzin lekcyjnych (wykłady przepisy ruchu drogowego)

✔ 4 godziny lekcyjne  kursu pierwszej pomocy

✔ 30 godzin (po 60 min) jazd Toyota Yaris                  

✔ materiały dydaktyczne 

✔ dostęp do oficjalnej bazy pytań PWPW   

KATEGORIA A lub A2 – 2500zł

✔ 26 godzin lekcyjnych wykłady przepisy ruchu drogowego

✔ 4 godziny lekcyjne  kursu pierwszej pomocy

✔ 20 godzin (po 60 min) jazd (Suzuki Gladius SFV 650)

✔ materiały dydaktyczne 

✔ dostęp do oficjalnej bazy pytań PWPW

KATEGORIA A1- 2000zł

✔ 26 godzin lekcyjnych wykłady przepisy ruchu drogowego

✔ 4 godziny lekcyjne  kursu pierwszej pomocy

✔ 20 godzin (po 60 min) jazd (ZK 125)

✔ materiały dydaktyczne 

✔ dostęp do oficjalnej bazy pytań PWPW