500 102 981

Oferta  

 

 

KATEGORIA B 2800 zł

✔ 26 godzin lekcyjnych  wykłady przepisy ruchu drogowego

✔ 4 godziny lekcyjne kursu pierwszej pomocy

✔ 30 godzin  jazd (Toyota Yaris)                  

✔ materiały dydaktyczne 

✔ dostęp do oficjalnej bazy pytań PWPW 

KATEGORIA A LUB A2 -2500 zł

✔ 26 godzin lekcyjnych wykłady przepisy ruchu drogowego

✔ 4 godziny lekcyjne  kursu pierwszej pomocy

✔ 20 godzin  jazd (Suzuki Gladius SFV 650)

✔ materiały dydaktyczne 

✔ dostęp do oficjalnej bazy pytań PWPW

KATEGORIA A1-2000zł

✔ 26 godzin lekcyjnych  wykłady przepisy ruchu drogowego

✔ 4 godziny lekcyjne  kursu pierwszej pomocy

✔ 20 godzin jazd (ZK 125)

✔ materiały dydaktyczne 

✔ dostęp do oficjalnej bazy pytań PWPW

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

KW-kwalifikacja wstępna

KWP- kwalifikacja wstępna przyśpieszona

SO- szkolenia okresowe

Szkolenie e-learning na CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO